قارچ صدفی اصفهان

قارچ صدفی اصفهان

 

 

 

قارچ صدفی اصفهان

قارچ صدفی اصفهان

 

تکنیک های کشت در طول هوادهی

زمان انجام پروسه هوادهی بستگی به نیازهای خاص کشتکار تفاوت دارد. اگر هوادهی به ارامی اعمال گردد,

میسلیوم به مدت چند روز رشد خود را در سطح خاک پوششی ادامه خواهد داد. هوادهی به صورت تدریجی و

سریع اعمال میگردد. کشتکارانی که قارچ تولیدی را به صورت ماشینی برداشت می کنند, برای یکنواختی محصول

اهمیت زیادی قائل هستند.

 

 

خرید قارچ صدفی اصفهان

 

میسلیوم بایستی قبل از هوادهی تمام سطوح لایه خاک پوششی را در بر گرفته باشد.

اب پاشی:اسپری آب، همزمان با هوادهی می تواند سه کارکرد و یا نتیجه را در بر داشته باشد: میسلیومی که

عمیقا در خاک پوششی ریشه دوانیده از رشد باز می ماند که این وضیعت در تامین یکنواختی فلاش سودمند

خواهد بود. در تشکیل عمقی تر قارچ یک عامل میتواند دخیل باشد و آن هم اب پاشی نامناسب است که مانع

ریشه دوانی گردیده. یعنی مانع تحویل فاز رویشی به فاز زایشی گردیده. اما اب پاشی صحیح این مراحل را سهل

تر می نماید. به طور کلی اعمال آب پاشی جهت جلوگیری از رشد میسلیوم یک سنجش اضطراری فرعی به شمار

میرود .

 

قیمت قارچ صدفی اصفهان

 

خصوصیات درجه حرارت: سرعت اعمال شده در کاهش دادن درجه حرارت هوا و کمپوست در تشکیل قارچ تاثیر

گذار است. کاهش سریع درجه حرارت کمپوست معمولأ باعث تشکیل خود به خود بیشتر قارچ میگردد. همچنین

هوادهی طولانی جهت کاهش بیشتر درجه حرارت باعث ظهور قارچهای بیشتری میگردد. ایجاد سرمایش تدریجی

یا همان شوک دهی تدریجی به همراه نوسان شوک دهی باعث شروع رشد زایشی میسلیوم در زمانهای مختلف

یعنی تشکیل قارچ نامنظم میگردد. مساله قابل اهمیت این است که قابلیت کافی در کمپوست جهت ادامه این

پروسه وجود دارد.

چند دلیل “رنگ پریدگی” قارچ و “لکه دار شدن”

کمبود رطوبت مطلق و نسبی

خشک شدن سریع قارچ پس از آبیاری (تبخیر شدید)

فشار هوا همراه با کمبود رطوبت سالن

جابه جای سریع قارچ برداشت شده در رطوبت بالا به محیط خشک

پوسته پوسته شدن کلاهک در سالن خیلی مرطوب لبه پولک ها را رنگ پریده و قهوه ای تیره و سیاه می کند

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.