فروش قارچ کفیر کیش

فروش قارچ کفیر کیش

 

 

فروش قارچ کفیر کیش

فروش قارچ کفیر کیش

قارچهای کفیر از نقطه نظر توليد تركيبات مهم دارويي گروه مهمي از موجودات هستند.

مشهورترين تركيبات شناخته شده، مواد ضد باكتريايي هستند كه به عنوان پني سيلين ها ناميده شده اند. پني

سيلين در ابتدا توسط فلمينگ از كپك پنی سيليوم کرایزوجنوم  در سال 1928 كشف شد. تركيبات آنتي بيوتيكي،

سفالوسپورين ها كه توسط سفالوسپوریوم آکرومونيوم توليد مي شوند و همانند پني سيلين ها باعث

كشتن باكتريها به دليل جلوگيري از فعاليت آنزيم هاي مسئول در ساخته شدن ديواره باكتري ها مي شوند.

 

 

خرید قارچ کفیر کیش

فوايد قارچهای کفیر

تركيبات آنتي بيوتيكي، سيكلوسپورين ها که از تركيبات بسيار موثر در كاهش سيستم ايمني بدن هستند نيز از

فراورده های قارچی محسوب می شود. برای جلوگيری از رد پيوند کاربرد دارد.

گریزوفولوین از جمله داروهای قارچی می باشد که در درمان انواع کچلی های ناشی از قارچ ها مورد استفاده قرار

می گرفت. از قارچ در جهت درمان جنس قارچی دیگر استفاده می شد.

 

فروشگاه قارچ کفیر کیش

 

فوايد قارچ کفیر

برخي از محققين يك گونه قارچي را كشف كرده اند كه قادر به توليد تاکسول  است كه در درمان سرطان تخمدان

استفاده مي شود.

ريسه هاي تعدادي از قارچها با ريشه گياهان ارتباط همزيستي دارند )مایكوريز( و از اين ارتباط هم قارچ و هم گياه

سود مي برند. امروزه معلوم شده كه بسياري از گياهان داراي اين ارتباط ميكوريزي بوده و رشد آنها بهتر است.

در حال حاضر عالقه زيادي به استفاده از ميكوريزها در جهت كمك به استقرار جنگل هاي پرمحصول، بهبود رشد

گياهان و … وجود دارد.

 

 

قیمت قارچ کفیر کیش

فواید قارچ کفیر

در حقيقت، بسياري از قارچها را مي توان در بسترهاي ارزان قيمت كه معموال به عنوان مواد زائد در نظر مي

گيرند، مثل كاه گندم، كاه برنج، خاك اره، پهن و ساقه هاي توتون، كشت داد.. قارچها علاوه بر مزه خوب داراي

ارزش غذايي بالایي هستند.  دو نوع از قارچها كه به دليل مزه خوب آنها قيمت بسيار بالایي دارند، ترافلز (truffles

(و قارچهاي اسفنجي ) morels )هستند.

بعضي از گونه ها داراي اثرات دارويي بوده و ضد تومور هستند و به نظر مي رسد كه پيري را به تاخير مي اندازند.